POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SERWISU: WWW.ZYCIEWZDROWYMSTYLU.PL

1. Zakres Polityki prywatności

Administratorem danych na blogu (poza sklepem) jest Rafał Wenio.

Administratorem danych związanych z funkcjonowaniem sklepu jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143 (dalej „Fundacja”, „my” lub „nas”, „Administrator”).

Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był(a) pewny(-na), że Twoje dane są z nami bezpieczne, a także w pełni rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności (dalej „Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy,
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe,
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom,
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą produktów i usług, chcemy, abyś jasno wiedział(a), co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych produktów i usług (określonych w niniejszej Polityce jako „nasze usługi”). Korzystanie z naszych usług oznacza:

 • korzystanie z naszych usług oferowanych w ramach sklepu i bloga,
 • zakupy u nas online lub w inny sposób za pomocą dowolnej strony internetowej (dalej „nasze Serwisy”), w których publikowane są niniejsze zasady,
 • niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych usług.

Nasze Serwisy mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe, które zbieramy

Poniżej przedstawiamy informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

Przeglądając nasze Serwisy, możesz przekazać nam:

 • informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji),
 • informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych).

Kupując u nas online, możemy zbierać:

 • imię, nazwisko, adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • pełne dane firmy (nazwa, adres, NIP),
 • informacje na temat zakupów online [na przykład co kupiłeś(-łaś), kiedy i gdzie kupiłeś(-łaś), jak za to zapłaciłeś(-łaś), numer rachunku bankowego],
 • informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych).

Kontaktując się z nami lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą, lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach, lub ankietach dotyczących naszych usług, możemy zbierać:

 • dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami przez e-mail, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko,
 • szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz,
 • Twoje opinie i wkład w ankietach satysfakcji klientów.

Dodając komentarz na blogu, możemy zbierać Twoje dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko), adres e-mail, awatar (może zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie).

3. Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych,
 • poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

4. Jak i dlaczego używany danych osobowych

W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe.

Cel używania
danych osobowych
To oznacza, że przetwarzanie
Twoich danych
osobowych
pozwala nam na:
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób? Podstawa prawna
Zapewnienie dostępności naszym usługom. Przetwarzanie Twoich zamówień i zwrotów. Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli: dostarczać Ci usługi, z których chcesz skorzystać, towary, które chcesz kupić; pomagać przy zamówieniach i zwrotach, o jakie możesz poprosić.

Niezbędność do wykonania umowy

Dane o zakupach i transakcjach.

 Dane kontaktowe.

Dane dotyczące dostawy/odbioru.

Bez tych informacji nie będziemy
w stanie
dostarczyć
Ci naszych
produktów ani usług.

Prawnie usprawiedliwiony cel

Dane przetwarzane po realizacji zamówienia w celach obsługi posprzedażowej.

Zarządzanie i usprawnianie naszych codziennych operacji biznesowych. Zarządzanie i ulepszanie naszych Serwisów
i aplikacji mobilnych.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta.
Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn.
Prawnie usprawiedliwiony
cel
Zarządzanie i usprawnianie naszych codziennych operacji biznesowych. Rozwijanie i ulepszanie naszej oferty usług,
towarów, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą.
Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa), naszych usług oraz naszego asortymentu. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako klientowi. Prawnie usprawiedliwiony
cel
Zarządzanie i usprawnianie naszych codziennych operacji biznesowych. Wykrywanie oszustw
i innych przestępstw
oraz ich zapobieganie.
Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom
i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych usług.
Prawnie usprawiedliwiony
cel
Personalizowanie usług pod Twoje oczekiwania. Analizowanie Twoich nawyków przeglądania naszych Serwisów oraz nawyków zakupowych, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego użytkownika i klienta oraz zapewnić Ci spersonalizowane oferty i usługi. Przeglądanie Twoich zachowań i zakupów pozwala nam personalizować nasze usługi oraz oferty. Pomoże nam to spełnić Twoje potrzeby jako użytkownika i klienta. Prawnie usprawiedliwiony
cel
Personalizowanie usług pod Twoje oczekiwania. Wysyłanie odpowiednich komunikatów marketingowych
(w tym pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych usług i produktów oraz usług naszych partnerów i dostawców. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych partnerów handlowych.
Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas usługami i produktami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci usługi i produkty, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta.
Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym.
Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online.
W przypadku większości komunikatorów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawnie usprawiedliwionym celu.
Kontakt i 
interakcja z Tobą.
Kontakt z Tobą w sprawie naszych usług, na przykład przez telefon,
e-mail lub pocztę, lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które skierowałeś(-łaś) do nas.
Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację. Prawnie usprawiedliwiony
cel
Kontakt i 
interakcja z ​Tobą.
Zarządzanie promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, w tym
tymi, które prowadzimy z naszymi partnerami handlowymi i dostawcami.
Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami
i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć.
Prawnie usprawiedliwiony
cel
Kontakt i 
interakcja z ​Tobą.
Zapraszanie do udziału w ankietach satysfakcji użytkownika i klienta
i innych badaniach rynku prowadzonych przez nas i inne organizacje działające w naszym imieniu.
Przeprowadzamy badania rynkowe w celu udoskonalenia naszych usług. Jeśli jednak skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten wybór. Nie wpłynie to na zdolność do korzystania z naszych usług. Prawnie usprawiedliwiony
cel


5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

W miejscach, w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym „prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:

 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczanie naszych usług i produktów,
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych usług i produktów,
 • zarządzanie skargami i rozwiązywanie wszelkich sporów,
 • zrozumienie naszych użytkowników, klientów w tym ich wzorców zachowania, a także ich upodobań i preferencji,
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników, klientów i współwłaścicieli,
 • testowanie i rozwijanie nowych usług i zakupów, a także ulepszanie już istniejących,
 • wymogi prawne/regulacyjne.

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom i partnerom handlowym usług

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom i partnerom handlowym usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Partnerzy handlowi

Współpracujemy z wieloma partnerami handlowymi, którzy sprzedają produkty za pośrednictwem naszych usług.

W takich sytuacjach udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom handlowym świadczenie usług. Na przykład, gdy robisz zakupy za pośrednictwem naszego Serwisu, możemy udostępnić naszemu partnerowi handlowemu Twoje imię i dane kontaktowe, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.

Dostawcy usług

Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych usługach i produktach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe,
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego),
 • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my,
 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Poniżej przedstawiamy wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych,
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików,
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez internet do nas.

Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:

 1. (Przede wszystkim) powodu, dla którego je zgromadziliśmy.
 2. Jak dawno temu zostały zebrane.
 3. Czy istnieje podstawa prawna/regulacyjna, abyśmy je zachowali.
 4. Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.

10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych usługach i produktach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś(-łaś) zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał(a) wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku, czy też z nich zrezygnować.

11. Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis, podczas każdej wizyty, w urządzeniu końcowym użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach sklepu jest Fundacja. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.

Na naszych Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

DZIAŁANIE CHARAKTERYSTYKA TYP
Zapewnienie wydajności. Kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki).
Optymalizacja (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu).
Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane.
Zwiększenie bezpieczeństwa. Sprawdzenie, czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie. Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane.
Zapamiętanie preferencji. Ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka. Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane.
Analiza sposobu korzystania z Serwisu. Zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt, odsłon oraz odwołań do Serwisu. Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu.
Informacje zwrotne od użytkowników Serwisu. Nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu.
Nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres.
Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane.
Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu.
Wtyczki/widgety. Dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych.
Odnotowanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień).
Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu.
Dostarczanie właściwych treści marketingowych
(w szczególności reklamy online).
Dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i stronach internetowych innych podmiotów. Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu.
Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej
(w tym reklamy online).
Mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.
Kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy.
Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach.

12. Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

Informujemy, iż niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org.

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Google AdSense,
 • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, 
 • Facebook, Twitter, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
 • YouTube.

13. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.

14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:

14.1 Prawo do poprawienia danych

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.

14.2 Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.

14.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś(-łaś) ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej),
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy,
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

14.4 Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych,
 • z powodzeniem złożyłeś(-łaś) sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej),
 • wycofałeś(-łaś) zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać),
 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.

14.5 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl.

14.6 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu, jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

14.7 Więcej informacji na temat Twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z informacji poniżej, gdzie informujemy „jak się z nami skontaktować”.

15. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
Treści zamieszczone na tej stronie oraz w korespondencji e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porad zawodowych ani prawnych czy instrukcji. Użytkownik wykorzystuje je na własne ryzyko. W związku z tym autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z przedstawianych treści.

Treści dostępne na stronie są przedmiotem praw autorskich Rafała Wenio. Autor nie wyraża zgody na ich kopiowanie w całości lub w części bez jego uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem użycia krótkich cytatów.

16. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami:

E-mail: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl

Z Administratorem możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: growth@aip.link.

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 28.10.2022 r.

17. Regulamin Platformy

Integralną część niniejszej Polityki stanowi Regulamin Platformy. Znajduje się on pod adresem: https://zyciewzdrowymstylu.pl/regulamin/.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.